Persondataforordning

Sax-Karatecenter anvender persondata til registrering af medlemmer og medlemmernes tilknytning til de udbudte hold og aktiviteter. Dette er dels af administrative årsager, og dels er det et krav i forhold til ansøgning om kommunale tilskud.

Alle persondata er udelukkende tilgængelige for klubbens bestyrelse og dens instruktører. Disse personer vil bruge medlems- og holdlister til registrering af fremmøde, samt ifm. deltagelse i stævner, konkurrencer, træningslejre, mv. 
Desuden anvendes medlemslisterne til stikprøvekontrol, for at undgå personer der bruger klubbens faciliteter uden gyldigt medlemskab.

Alle billeder, der tages i forbindelse med Sax-Karatecenters aktiviteter, gemmes på klubbens computer og eksterne harddisc. Det er kun klubbens bestyrelse og dens instruktører der har adgang til disse.

Ved indmeldelse er der givet samtykke til at disse billeder må bruges på vores sociale medier, hjemmeside, evt artikler og reklamer for på den måde at promovere klubben og rekruttere nye medlemmer.

Iøvrigt henvises der til områdespecifikke forretningsgange, der opbevares på klubbens kontor.